Home
Oranjedossier
Database Periodata
Contact
Sitemap

 

***************************************************************************************** 

Welkom op de nieuwe versie van de website Periodata.

Hier vindt men wetenswaardigheden over:

Willem van Oranje, Prins van Oranje en Vader des Vaderlands

 en over 

 Geschiedenis, kunst en cultuur der Nederlanden 1477-1648

 

 

Deze site komt voort uit Periodata, de voormalige website van Dr Gerrit Willem Drost (1946-2011), ontwikkeld in de jaren negentig van de vorige eeuw, en nu opnieuw opgepakt door zijn partner, Maggy Wishaupt.

De site, zoals u die nu voor u ziet, bevat in de eerste plaats het Dossier Willem van Oranje, met een Chronologie, Bibliografie en enkele gedigitaliseerde standaardwerken en bronnen over Willem van Oranje.

Gerrits site was, behalve aan Willem van Oranje, ook gewijd aan Periodata 1477-1648: geschiedenis, kunst en cultuur van de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden, opgezet in de vorm van een tijdtafel. In plaats van een aaneengeschreven verhaal te vertellen, is de hele periode 1477-1648 opgedeeld in 4560 “informatieblokjes” of “verhaaltjes”, die in chronologische volgorde afzonderlijke gebeurtenissen beschrijven. Die gebeurtenissen zijn op onderwerp ingedeeld. Er is een rubriek geschiedenis en een rubriek kunst en cultuur, die ieder ook weer zijn onderverdeeld op thema. (Zie handleiding). Ik heb een begin gemaakt met de bewerking van deze uitgebreide tijdtafel in een nieuwe vorm, en alvast de eerste jaren, van 1477-1550, op deze nieuwe website-versie geplaatst. De overige jaren zullen in de loop van dit en volgend jaar nog opgenomen worden.

Willem van Oranje te paard, gravure in Marcus zum Lamm, Thesaurus Picturarum, Hs 1971, Band 7, fol. 1234r. Foto ULB Darmstadt