Home
Oranjedossier
Database Periodata
Contact
Sitemap

 

 

Periodata 1477-1648. (publicatie spoedig)

De database Periodata 1477-1648 biedt historici, kunsthistorici en geïnteresseerden een uitgebreid overzicht van de geschiedenis en de kunst van de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden. Het begint bij de afkondiging van het Groot-Privilege door Maria van Bourgondië en het eindigt met het tekenen van de Vrede van Münster. De inhoud bevat:

Jaarkroniek (4560 beschreven gebeurtenissen) en een

 

Bibliografie (met ruim 48.000 titels).

 

Digitale publicaties (4)        

          De database is een eenvoudige applicatie van MS Access.

Dankzij de Access-toepassing is de informatie praktisch geordend. Men kan blijven combineren zonder het gevoel te krijgen het systeem te verlaten. Het overzicht blijft behouden.

Zo kunnen Landen- en onderwerpsrubrieken niet alleen onderling, maar ook met elk woord uit een titel of beschreven gebeurtenis verbonden worden.

    Praktische database gebaseerd op behoeften uit de onderzoekspraktijk.

    Meer data dan in andere afzonderlijk (gedrukte of online) bibliografische bestanden

    Data zijn naar wens te ordenen. 

    Brengt u spelenderwijs op nieuwe ideeën en vragen.

    Voorzien van een duidelijke handleiding.

   Kolom om eigen gegevens en aantekeningen in op te nemen. 

 

 

                              Periodata 1477-1648 uitvoeriger toegelicht:

              

 

               Jaarkroniek.

In plaats van een aaneengeschreven verhaal te vertellen, is de hele periode 1477-1648 opgedeeld in 4560 “informatieblokjes” of “verhaaltjes”, die in chronologische volgorde afzonderlijke gebeurtenissen beschrijven. Deze zijn op jaar, op land en op onderwerpsgebied geordend en in veel gevallen voorzien van links naar het internet. Door de vele combinatie- en selectiemogelijkheden kunnen deze “informatieblokjes” weer tot één thematisch al of niet chronologisch opgezet verhaal aaneengesmeed worden, al naargelang de gekozen invalshoek of vraagstelling.

In de Jaarkroniek is tevens ieder record voorzien van de bron(nen) waarop de beschreven gebeurtenissen gebaseerd zijn. Daarnaast kan men met één klik de geboorte- en sterfjaren en korte beroepsaanduiding zien van de personen, die in de beschreven Gebeurtenis optreden.

              

Bibliografie:

 

 

 

Naast de Jaarkroniek is er ook een Bibliografie met ruim 48.000 titels. Deze zijn op precies dezelfde manier geordend en doorzoekbaar als de Jaarkroniek, dus praktisch, snel en multidisciplinair. In een handomdraai kan men naar wens geselecteerde en geordende deelliteratuurlijsten samenstellen. De Bibliografie bevat ook de vrijwel volledige titelbeschrijvingen (met de annotaties) van 6222 contemporaine pamfletten uit de bekende "Knuttel". Deze zijn voorzien van links naar de pamfletten die door de Koninklijke Bibliotheek en het Rijksmuseum op het net gepubliceerd zijn.

Bij het samenstellen van de Bibliografie is gebruik gemaakt van de belangrijkste overzichtswerken, monografieën, bibliografieën, tentoonstellingscatalogi en elektronische bestanden. Met name de bibliografieën in dissertaties kregen bijzondere aandacht, omdat daar vaak materiaal te vinden is dat in andere bestanden ontbreekt. Zo vindt men wel 1266 titels betreffende Willem van Oranje.

Weerspiegelen bibliotheekcatalogi de geselecteerde aanschaf van bibliotheken en ontsluiten repertoria de artikelen op titelniveau uit geselecteerde tijdschriften, de bibliografie van Periodata 1477-1648 is vooral gebaseerd op de bronnen, die auteurs in hun publicaties hebben vermeld. Deze werkwijze leverde soms verrassende resultaten op.

 

Als u zoekt naar informatie, dan raadpleegt u boeken, documenten, naslagwerken, tijdschriften, eigen eerder gemaakte aantekeningen en daarnaast surft u intussen ook. Als u Periodata 1477-1648 raadpleegt, dan gaat u op dezelfde manier te werk: u zoekt, ontdekt, vergelijkt en, indien gewenst, kunt u aantekeningen maken of eigen gegevens invoeren, terwijl u steeds binnen het bestand blijft. Periodata is een praktische combinatie van een van oudsher vertrouwde werkwijze met nieuwe mogelijkheden die het digitale tijdperk te bieden heeft.

 

Periodata 1477-1648 gaat uit van de dagelijkse praktijk van de gebruiker. Wie zoekt, zal vinden en wie vindt komt tot nieuwe vragen, gaat zoeken en vindt opnieuw. Periodata 1477-1648 is eigenlijk een overzichtswerk, een calendarium, een encyclopedie en een bibliografie in één. Het bevat daarbij 2472 links naar relevante informatie, documenten en afbeeldingen op het internet. Al deze elementen zijn in Periodata geïntegreerd tot een samenhangend, handig doorzoekbaar systeem. U kunt opzoeken, lezen en kijken, terwijl u binnen het systeem blijft, waardoor gemakkelijk valt na te gaan welke relevante gegevens zich in de omgeving van een zoekvraag bevinden. Vanwege de vele mogelijkheden om te combineren kan men zelfs de “onwaarschijnlijkste” zoekvragen aan het systeem stellen, met vaak verrassende resultaten als gevolg.

 

Periodata 1477-1648 bevat tot nu toe 4 in Access gescande publicaties, voorzien van een vak voor het maken van eigen aantekeningen. Bij het raadplegen van deze publicaties kan men dus van alle (zoek)functies die Access biedt gebruik maken.